Jääskeläinen, Nikki

Pistemäisiä tai alaltaan vähäisiä kohteita

2021/2

Tilastokeskuksen sivuilla lukee maankäytön luokituksista seuraavaa:
Luokitettavalla kohteella tulee olla pinta-ala. Siten pistemäistä kohdetta tai kohdetta, joka on
alaltaan vähäinen ei oteta huomioon eikä luokitella.
(https://www.stat.fi/fi/luokitukset/maankaytto/)
Pistemäisiä tai alaltaan vähäisiä kohteita on kolmivaiheinen ympäristötaideteos.
Ensimmäisessä vaiheessa taiteilija tutustui Rajatalon eteläpuolella sijaitsevaan, vajaan
hehtaarin kokoiseen metsäalueeseen ja etsi “pistemäisiä tai alaltaan vähäisiä kohteita”,
valikoi niistä osan, paikansi ne gps:n avulla, piirsi kohteista hahmokuvat ja nimesi ne.
Kohteiden koordinaattipisteet sijoitettiin kartalle yhteistyössä maanmittausinsinöörin
kanssa ja toteutettiin opastekartaksi graafisen suunnittelijan kanssa. Kartta painatettiin
ja sijoitettiin Rajatalon metsään siten, että se on nähtävissä talon portailta ja
houkuttelee käymään syvemmälle metsään. Kartta on teoksen toinen osa.
Teoksen kolmannessa vaiheessa kävijä hakeutuu kartan johdattelemana metsään
etsimään kohteita. Kohteet on sijoitettu karttaan todellisille paikoilleen oikeassa
mittakaavassa, joten ne on ainakin teoriassa mahdollista löytää kartan avulla.

Teoskuvia

 

 

Haastattelu

 

http://www.nikkijaaskelainen.fi/

 

Kivijärventie 300, Keuruu | rajatalo217@gmail.com 
.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram