Dahlberg, Laura

Laura Dahlberg & Keuruun yhteiskoulu, kuvataiteen valinnaisryhmät

Rajoillakin rajansa

2018/Keuruun kaupungin lastenkulttuurivuosi

Toteutimme taideteoksen Keuruun Rajatalolle betonisen pyramidin yhdessä yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten kanssa keväällä 2018. Teoksen toteutukseen osallistui yhteensä yli 50 oppilasta. Teoksen teemana toimi raja ja lähestyimme teemaa henkilökohtaisesta rajallisuuden kokemuksesta käsin. Herättelin nuoria pohtimaan mikä heidän elämässään tuntuu rajoittavalta tekijältä oman toiminnan, tulevaisuuden tai haaveiden tiellä.

Oppilaat toteuttivat symbolin omille rajoituksilleen ympyrän muotoisen petrimaljan sisään. He valitsivat symbolin materiaalin ja toteutustavan sen mukaan, mikä kuvasi omaa kokemusta rajallisuudesta parhaiten. Petrimaljasymbolit kiinnitettiin kolmion muotoiseen betonilaattaan ja laatoista koottiin kokonainen pyramidi Rajatalon pihapiiriin symboloimaan nuoruuden epävarmuuksien ja rajoituskokemusten hautaamista.

Lähtökohtana oli, että yhdessä toteutettu teos auttaisi tekijöitään havaitsemaan ja käsittelemään omia rajoituksen kokemuksiaan ja pohtimaan mistä ne johtuvat. Olisiko mahdollista päästää irti ja haudata omat rajoituksensa, jotta kokemus omasta pystyvyydestä vahvistuisi? Tai tehdä ympäristölle selväksi oma inhimillinen rajallisuutensa ja toimia sen mukaan?

Nimi Rajoillakin rajansa viittaa rajojen muuttuvuuteen ja sovinnaisuuteen. Rajat vaihtelevat yhteiskunnista ja ajasta toiseen. Haluan yhteisellä teoksellamme ilmaista, että rajoituksiin ei tarvitse taipua. Pienet teokset koottuna isoksi pyramidiksi kuvaavat myös joukon voimaa ja toistemme samankaltaisuutta. Rohkaisin jokaista tekemään omannäköisen taideteoksen ja kuuntelemaan omia kokemuksiaan aiheesta raja.

Teoskuvia

Haastattelu

https://www.lauradahlberg.com

Kivijärventie 300, Keuruu | rajatalo217@gmail.com 
.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram