Härkönen, Henrik

Embedded Circle Reliefs II

2017/2

Purkutalo mahdollistaa suoraan rakenteeseen toteutettavan työn. Normaalissa galleriassa ei voida seinien ja lattian materiaaleja porata, sahata ja hakata. Tällaiset mahdollisuudet venyttävät taideteosten mittakaavan, materiaalin ja sisällön äärirajoja.

Embedded Circle Reliefs II -teos on tyylisuunnaltaan abstraktia ekspressionismia eli ilmaisen sisäisiä tunteita ei-esittävän muodon kautta. Lisäksi teosta voisi luonnehtia sanoilla geometrinen minimalismi, joka on yksinkertaisiin muotoihin pelkistettyä ilmaisua. Tällöin taiteen sisältö ja arvo määräytyvät muodon, tekstuurin, materiaalin ja tilallisten mittasuhteiden perusteella.

Teoksen ympyröiden kaarien kosketuskohta johdattaa Rajatalo-näyttelyn teemaan. Vaikka ympyröiden ideat ovat geometrisesti täydellisiä, ne rajaavat itsensä, toisensa ja tilan erilleen. Rinnastetut rajat ja alueet voidaan katsojasta riippuen tulkita kuvataiteen, mielen tai yhteisön tasoilla.

Teoskuvia

 

Haastattelu

www.henrikharkonen.com

Kivijärventie 300, Keuruu | rajatalo217@gmail.com 
.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram