Hänninen, Heidi

Suojan rajat

2018/Keuruun kaupungin lastenkulttuurivuosi

Yhteisötaiteilija Heidi Hänninen toteutti Keuruun ekokylään ”Suojan rajat" (Pyhä perhe) -teoksen yhteistyössä Keuruun Kivikoulun ala-asteen 1-6 luokkien oppilaiden kanssa. Lähes kaikki koulun noin 300 oppilasta pääsivät toteuttamaan oman kuva-aiheensa teosta varten.

Oppilaat kirjoittivat ensin koululla opettajiensa johdolla suoja- ja raja -teemaisia vapaita runoja. Oppilaat myös kuvittivat runonsa taiteilijan ohjeiden mukaisesti piirtämällä kuvallisen vastineen runossa esiintyville ilmaisuille rajoista ja suojasta. Tämän jälkeen runot käytiin yksityiskohtaisesti läpi yhdessä yhteisötaiteilijan kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota kuvalliseen kerrontaan ja erilaisiin kuvallisiin symboleihin joiden avulla viestejä välitetään. Lapset saivat harjoitella myös runonlausuntaa ja saivat taiteilijalta henkilökohtaista palautetta teoksistaan. Runojen pohjalta päästiin käsiksi syvällisiinkin pohdintoihin rajojen merkityksistä ja suojan tarpeesta.

Yhteisötaiteilijan ja lasten välisissä keskusteluissa esiin nousi erilaisia ajankohtaisia teemoja kuten maiden väliset poliittiset konfliktit, maahanmuutto, ympäristön tila ja pelimaailmat. Pienemmät oppilaat löysivät suojaa perheensä luota ja erityisesti äidin sylistä, isommat erilaisista rakennuksista kuten omasta kodista ja koulusta, luonnosta, harrastuksista ja kotimaastaan. Myös rajat puhuttivat oppilaita laajasti. Runoissa pohdittiin esimerkiksi sitä, kuinka lapsille rajoja asettavat koulussa opettajat ja kotona vanhemmat ja toisaalta aikuisille rajoja asettavat poliisit ja valtiot. Runojen kautta ymmärrettiin myös rajojen ja suojan välinen yhteys; kun rajoja rakkaudella asetetaan ja niitä oppii itsekin asettamaan, suojelee se niin ihmisiä kuin eläimiäkin. Suojaa lapset toivoivat kaikille.

Jokainen oppilas valitsi runostaan 1-3 kuva-aihetta joista valmisti taiteilijan avustuksella sapluunan teosta varten. Sapluunakuvat taiteilija maalasi spraymaalein ekokylästä löytyneiden ikkunalasejen pohjalta suunnittelemaansa ja Rajatalon eteen pystyttämäänsä teokseen. Tilallinen taideteos kuvaa yhtäaikaa sekä rajoja että niiden muodostamaa suojaa. Taideteoksen muotokieli viittaa rajoista kertovaan stop-merkkiin; teoksessa on kahdeksan sivua, joista yksi on avoin. Seitsemästä ikkunalasista kukin on keskittynyt lasten runoista nousseisiin teemoihin kuten perheeseen, luontoon, harrastuksiin, kaupunkiin ja kotiin, sotiin sekä rakkauteen ja sopuun. Inspiraationsa teoksen taustalla Hänninen löysi Barcelonasta Gaudin suunnittelemassa Sagrada Familiassa ensimmäistä kertaa vieraillessaan loppuvuodesta 2017. Taiteilija on ollut kiinnostunut Gaudin tuotannosta pienestä pitäen. Teokseensa hän halusi luoda samaa leikkisää pyhyyden tunnelmaa, jota koki lasimaalausten värittämässä Sagrada Familiassa. Myös Rajatalon teos herää henkiin auringon valon kautta, joka sekä paistaa ikkunalaseihin maalattujen värikuvien läpi että heittää ne talvella varjoina lumihankeen. Teos itsessään rajaa tilan, joka voi tarjota suojapaikan sitä kaipaavalle.

 

Teoskuvia

Haastattelu

www.heidihanninen.com

Kivijärventie 300, Keuruu | rajatalo217@gmail.com 
.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram